Millaiset elokuvat miellyttävät? Se saattaa kertoa jotain luonteestasi!

Millaiset elokuvat miellyttävät? Se saattaa kertoa jotain luonteestasi!

Elokuvamakua on tutkittu jo moneen otteeseen psykologien ja muiden tutkijoiden toimesta. On pyritty selvittämään muu muassa sitä, ovatko erilaiset luonteenpiirteet ja persoonallisuudet kytköksissä yksilön elokuvamakuun. Pitävätkö tietynlaiset ihmiset tietynlaisista elokuvista ja mihin se perustuu? Viitteitä tosiaan on sille, että tietynkaltaisille ihmisille on tyypillistä nauttia tietynkaltaisista elokuvista. Elokuvamaku voikin paljastaa yllättävän paljon siitä, millaisia me olemme ihmisinä.

Komedia

Komedialeffoista pitäviä ihmisiä voidaan pitää tavanomaista avoimempina ja usein myös luovempina ja seikkailuhenkisempinä. Heille saattaa olla tyypillistä kiinnittää vähemmän huomiota järjestykseen sekä yksityiskohtiin. Komediaelokuvat ovat usein täynnä huumoria ja hauskoja vitsejä, jotka haastavat katsojan tajuamaan jutun idean. Lisäksi komediaelokuviin sisältyy usein odottamattomia ja joskus hullunkuriseltakin tuntuvia juonenkäänteitä, joista luovat ihmiset nauttivat valtavasti. Komediaelokuvat soveltuvat hyvin myös sellaisille ihmisille, jotka eivät jaksa keskittyä kovinkaan pitkäksi aikaa yhteen asiaan. Rönsyilevät ja moniulotteiset draamat tai fantasiaelokuvat saattavat jonkun mielestä tuntua liian haasteellisilta, kun taas hyvä komedia viihdyttää, eikä kahlitse liikaa.

Kauhuelokuva

Jos kauhuleffat ovat lähellä sydäntä, on tutkimusten mukaan silloin todennäköisempää, että henkilö nauttii toisinaan itsekseen olemisesta, eikä välttämättä koe tarvetta olla jatkuvassa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tutkimuksissa on myös käynyt ilmi, että kauhuelokuvia katsovilla esiintyy enemmän hermostuneisuutta ja kireyttä. Siitä ei kuitenkaan ole varmuutta, johtuuko hermostuneisuus kauhuelokuvista vai hakeutuuko kauhuelokuvien pariin ihmisiä, joille moiset piirteet ovat luonnostaan tyypillisiä. Lisäksi kauhuelokuvista pitävät hakevat usein jännitystä elämäänsä, eivätkä pelkää riskien ottamista. Kauhuelokuvista tutut yllättävät säikäytyskohtaukset ruokkivat tätä piirrettä.

Romanttinen elokuva

Ahkerien ja henkisesti ailahtelevaisten sekä neuroottisten ihmisten on huomattu suosivan rakkautta tihkuvia romanttisia elokuvia. Romanttisissa elokuvissa on usein varsin ennalta-arvattavat juonikuviot ja usein varsin samankaltaisia hahmoja, jotka saavat elokuvan tuntumaan tutulta ja mukavalta heti alusta alkaen. Lisäksi romanttisiin elokuviin on kirjoitettu useimmiten onnellinen loppu, mikä tuo ailahtelevaisen katsojan mieleen rauhaa ja lievittää omassa elämässä esiintyvää jännitystä.

Fantasiaelokuva

On melkeinpä etukäteen arvattavissa, että fantasiaelokuvia katsovat eniten avarakatseiset ja erityisen vilkkaalla mielikuvituksella varustetut ihmiset. Usein tyypillisiä luonteenpiirteitä ovat myös luovuus, seikkailunhalu ja haaveileva luonne. Fantasiaelokuvat vievät katsojan upeisiin paikkoihin, jollaisia ei välttämättä oikeasti ole edes olemassa, mutta joissa voi ainakin ajatuksissaan leikitellä olevansa. Usein fantasiaelokuvien monimutkaiset juonet ja taustatarinat puhuttelevat myös keskivertoa älykkäämpiä ihmisiä. Mielenkiintoinen huomio on myös se, että fantasiaelokuvien pariin hakeutuvat enemmän introvertit kuin ekstrovertit ihmiset. Usein introverteille onkin tyypillisempää vilkkaampi mielikuvitus, joka saattaa selittää innostuksen fantasiaan.

Elokuvamakuun vaikuttavat monet muutkin tekijät

Tutkijat ovat toki näissä tutkimuksissa myöntäneet, etteivät niiden tulokset ole vedenpitäviä, vaan poikkeuksia löytyy aina. Vaikka ylläolevat tutkimustulokset ja huomiot ovatkin vain olettamuksia, saattaa niissä hyvinkin olla perää. Omat suosikkielokuvat saattavat paljastaa ihmisestä huomattavasti enemmän kuin mitä kenties saattaisi arvata. Toki elokuvamakuun vaikuttavat monet muutkin tekijät kuten oman perheen ja ystäväpiirin vaikutus. Moni saattaa nauttia suunnattomasti esimerkiksi kauhuleffoista ennen kaikkea siksi, että niitä on tullut katsottua sisarusten kanssa nuoruudessa runsaasti. Toisille taas taiteelliset ja kokeilevat elokuvat ovat kaikkein puhuttelevimpia, koska joku on heidät niiden pariin joskus ohjannut.

DynamiX